Ιερομόναχος Ιωάσαφ Καυσοκαλυβίτης (1870 – 22 Μαΐου 1938)

Ieromonahos Ioasaf Kaysokalivitis_01

Η αδελφότητα των Ιωασαφαίων, ο ιερομόναχος Ιωάσαφ είναι κάτω δεξιά

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.