Η εντολή της αγάπης και η κρίση του Θεού

18 Φεβρουαρίου 2017

Lemesou Mhtr 1

Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, μιλώντας για την τελική κρίση κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, εξηγεί ότι αυτή θα γίνει σύμφωνα με την ανταπόκριση των ανθρώπων στην εντολή της αγάπης, εξηγώντας ότι η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος που χαρίζεται σε όσους ελεύθερα ανταποκρίνονται στην κλήση του Θεού.