Προσβάσιμη σελίδα

Πεντηκοστάρια Τριωδίου, «Της μετανοίας άνοιξον μοι» (Βατοπαιδινός Χορός)

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Οκτώηχο Δοξαστικό της Κοίμησης της Θεοτόκου (Θεσσαλονικείς Υμνωδοί -Βατοπαιδινός Χορός )
Μεγαλυνάριον Παναγίας Βηματαρίσσης
Η Βυζαντινή Μουσική Επιστήμη & Καλλιτεχνική Δημιουργία (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)