Προσβάσιμη σελίδα

Πεντηκοστάρια Τριωδίου, «Της μετανοίας άνοιξον μοι» (Βατοπαιδινός Χορός)


Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Σεμινάριο Εκκλησιαστικής Μουσικής στο Αγρίνιο
Δεύτερη Ετήσια Διάλεξη «εις μνήμην Ιωάννου Μ. Φουντούλη» (13/2/2018)
Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. α΄(Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
Πολυέλεος-Εκλογή σε Οσίους, ήχ. πλ. β΄
Λειτουργική Ψαλτική: Ψάλματα Θείων Λειτουργιών, Ακολουθιών και Τελετών