Προσβάσιμη σελίδα

«Τω Σωτήρι Θεώ» – Καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως

«Τω Σωτήρι Θεώ τω εν θαλάσση λαώ». Αργές καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως. Ψάλλει ο Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θεόδωρος Βασιλικός, Πρωτοψάλτης και Χοράρχης.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Οι ψάλτες του Βόλου τίμησαν τον προστάτη τους
2η Έκθεση Παραδοσιακής-Βυζαντινής Μουσικής και Οργανοποιίας (12-14/11/2018)
Η Θεία Λειτουργία σε ήχο Τρίτο - Θ. Βασιλικός (μέρος β΄)
«Δοξολογία Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος» - Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών
Η Θεία Λειτουργία σε ήχο Τρίτο - Θ. Βασιλικός