Προσβάσιμη σελίδα

«Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου», ήχ. πλ. β΄ (Δ. Γαλάνης)

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
"Μετά μύρων προσελθούσαι" - Εωθινό Δοξαστικό - Θ. Βασιλικός
Η περίφημος «Εκλογή» για τους προστάτες της Μονής Δοχειαρίου
«Τῶν οὐρανίων ταγμάτων», ήχ. α΄, μέλος αργόν (βατοπαιδινός χορός)
Παρουσίαση της Συλλογής Παλαιών Ψαλτικών Χειρογράφων του Σίμωνος Καρά
Άγιος Παύλος ο Ομολογητής προστάτης των Ιεροψαλτών