Προσβάσιμη σελίδα

«Την χείρα σου την αψαμένην» – Γ. Χατζηχρόνογλου

Δοξαστικό της Θ´ Ώρας των Μεγάλων Ωρών της δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων εις ήχον πλ. Α΄. Το δοξαστικό αυτό αποτελεί ένα εξαίσιο δείγμα της ποιητικής και μελουργικής εκκλησιαστικής μας παράδοσης. Είναι «δίχορον», δηλαδή, χωρισμένο σε μέρη και ψάλλεται από τους δύο χορούς των ψαλτών εναλλάξ. Η σύνθεση ανήκει στον Ιάκωβο Πρωτοψάλτη. Τον μάθημα αποδίδει αριστοτεχνικά ο Άρχων Υμνωδός της ΜΧΕ Γεώργιος Χατζηχρόνογλου.

«Την χείρα σου την αψαμένην, την ακήρατον κορυφήν του Δεσπότου, μεθ’ ης και δακτύλω αυτόν, ημίν καθυπέδειξας, έπαρον υπέρ ημών, Βαπτιστά, ως παρρησίαν έχων πολλήν· αι γαρ μείζων των Προφητών απάντων, υπ’ αυτού μεμαρτύρησαι. Τους οφθαλμούς σου πάλιν δε, τους το Πανάγιον Πνεύμα κατιδόντας, ως εν είδει περιστεράς κατελθόν, αναπέτασον προς αυτόν Βαπτιστά, ίλεων ημίν απεργασάμενος. Και δεύρο στήθι μεθ’ ημώνεπισφραγίζων τον ύμνον, και προεξάρχων της πανηγύρεως.»

Η επεξεργασία της εικόνας και του βίντεο έγιναν από τον Λεωνίδα Τσούκαλα, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Εκκλ. Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Για περισσότερα video στο YouTube πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκδημία Κων/νου Γιαννούτσου (1948-†2019)
«Άδοντες και ψάλλοντες»: Για 3η συνεχή χρονιά εκδηλώσεις προς τιμήν του Απ. Παύλου (Καβάλα, 10-13/5/2019)
«Αινείτε τον Κύριον» μετά κρατήματος, ήχ. πλ. α΄ (Πρωτ. Ν. Παπασάββας)
Ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Μια μοναδική μυθιστορηματική βιογραφία, 240 χρόνια από την κοίμηση του Πέτρου Πελοποννησίου