Συγγραφείς
Αντώνης Ανδριώτης, Διευθυντής Ερευνών ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
Σύντομο Βιογραφικό
Δρ. Αντώνης  Ανδριώτης, Διευθυντής Ερευνών,  Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ/ΙΤΕ), e-mail: andriot@iesl.forth.gr
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ