Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Χατζηγιάγκου
Ομιλίες - Audio Books
Τελευταίος μήνας
18 Νοεμβρίου 2018
Άγιος, αληθινός και πιστός, δίκαιος, αγάπη Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
16 Νοεμβρίου 2018
Γενηθήτω το θέλημά Σου Ομιλίες
11 Νοεμβρίου 2018
Παντοδύναμος, παντογνώστης, πάνσοφος: τα σχετικά ιδιώματα του Θεού Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
4 Νοεμβρίου 2018
Αιώνιος, αναλλοίωτος, πανταχού παρών: τα απόλυτα ιδιώματα του Θεού Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
28 Οκτωβρίου 2018
Τι εστί Θεός; Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
23 Οκτωβρίου 2018
Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο; Ομιλίες
21 Οκτωβρίου 2018
Η παρουσία του Θεού στην ιστορία του ανθρώπου Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
14 Οκτωβρίου 2018
Η παρουσία του Θεού στην επίγεια δημιουργία Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
7 Οκτωβρίου 2018
Η παρουσία του Θεού στο ηλιακό σύστημα Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
5 Οκτωβρίου 2018
Μακάριοι οι πραείς Ομιλίες
30 Σεπτεμβρίου 2018
Η παρουσία του Θεού μέσα στο σύμπαν Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
23 Σεπτεμβρίου 2018
Περί πίστεως Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
16 Σεπτεμβρίου 2018
Περί του Συμβόλου της Πίστεως Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
14 Σεπτεμβρίου 2018
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι Ομιλίες
2 Σεπτεμβρίου 2018
Περί κατηχήσεως Ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως
26 Αυγούστου 2018
Οι δύο οικίες – β΄ μέρος Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
19 Αυγούστου 2018
Οι δύο οικίες – α΄ μέρος Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
12 Αυγούστου 2018
«Ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλεία των ουρανών» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
5 Αυγούστου 2018
Οι ψευδοπροφήτες Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
29 Ιουλίου 2018
Οι δύο δρόμοι Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
22 Ιουλίου 2018
Ο χρυσούς κανών Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
16 Ιουλίου 2018
Η παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία Ομιλίες
15 Ιουλίου 2018
«Αιτείτε και δοθήσεται υμίν» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
8 Ιουλίου 2018
«Μη δώτε τα άγια τοις κυσί…» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
1 Ιουλίου 2018
«Μη κρίνετε, ινα μη κριθήτε» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
24 Ιουνίου 2018
Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε… Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
17 Ιουνίου 2018
Οι 2 Κύριοι Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
10 Ιουνίου 2018
Ο οφθαλμός της ψυχής Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
3 Ιουνίου 2018
Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
27 Μαΐου 2018
Η θεάρεστη νηστεία – β΄ μέρος Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
20 Μαΐου 2018
Η θεάρεστη νηστεία Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
13 Μαΐου 2018
Πώς θα συγχωρεθούμε; Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
6 Μαΐου 2018
«Αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
29 Απριλίου 2018
«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
22 Απριλίου 2018
«Ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
20 Απριλίου 2018
Η ωραιότητα του κόσμου αποκαλύπτει τον Δημιουργό Ομιλίες
15 Απριλίου 2018
«Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
1 Απριλίου 2018
«Δος ημίν σήμερον..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
25 Μαρτίου 2018
«Τον άρτον ημών τον επιούσιον..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
23 Μαρτίου 2018
Το ηλιακό σύστημα μαρτυρεί την σοφία του Θεού Ομιλίες
18 Μαρτίου 2018
«Γενηθήτω το θέλημά σου..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
11 Μαρτίου 2018
«Ελθέτω η Βασιλεία σου..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
4 Μαρτίου 2018
«Αγιασθήτω το όνομά σου..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
25 Φεβρουαρίου 2018
«Πάτερ ημών..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
18 Φεβρουαρίου 2018
«Περί προσευχής» – Γ΄ Μέρος Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
16 Φεβρουαρίου 2018
Η παρουσία του Θεού μέσα στο σύμπαν Ομιλίες
11 Φεβρουαρίου 2018
«Περί προσευχής» – Β΄ Μέρος Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
4 Φεβρουαρίου 2018
«Περί προσευχής – Α΄ Μέρος» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
28 Ιανουαρίου 2018
«Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
21 Ιανουαρίου 2018
«Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
14 Ιανουαρίου 2018
«Περί αντιδικίας» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
7 Ιανουαρίου 2018
«Περί όρκου» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
24 Δεκεμβρίου 2017
«Περί διαζυγίου» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
17 Δεκεμβρίου 2017
«Περί μοιχείας» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
11 Δεκεμβρίου 2017
Το θαύμα της πίστεως Ομιλίες
10 Δεκεμβρίου 2017
«Περί των θείων εντολών» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
3 Δεκεμβρίου 2017
«Υμείς εστέ το άλας της γης..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
26 Νοεμβρίου 2017
Μακαρισμοί: το λαμπρό περιστύλιο της επί του όρους ομιλίας Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
12 Νοεμβρίου 2017
«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
6 Νοεμβρίου 2017
Το Σύμβολο της Πίστεως Ομιλίες
5 Νοεμβρίου 2017
«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
29 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
22 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
15 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
9 Οκτωβρίου 2017
Το ιερό έργο της κατηχήσεως Ομιλίες
8 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι πραείς» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
1 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι πενθούντες» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
24 Σεπτεμβρίου 2017
«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
17 Σεπτεμβρίου 2017
Εισαγωγή στην Επί του Όρους Ομιλία Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
10 Σεπτεμβρίου 2017
Η αξία του λόγου του Θεού Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία