Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Χατζηγιάγκου
Ομιλίες - Audio Books
Τελευταίος μήνας
14 Ιανουαρίου 2018
«Περί αντιδικίας» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
7 Ιανουαρίου 2018
«Περί όρκου» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
24 Δεκεμβρίου 2017
«Περί διαζυγίου» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
17 Δεκεμβρίου 2017
«Περί μοιχείας» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
11 Δεκεμβρίου 2017
Το θαύμα της πίστεως Ομιλίες
10 Δεκεμβρίου 2017
«Περί των θείων εντολών» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
3 Δεκεμβρίου 2017
«Υμείς εστέ το άλας της γης..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
26 Νοεμβρίου 2017
Μακαρισμοί: το λαμπρό περιστύλιο της επί του όρους ομιλίας Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
12 Νοεμβρίου 2017
«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
6 Νοεμβρίου 2017
Το Σύμβολο της Πίστεως Ομιλίες
5 Νοεμβρίου 2017
«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
29 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία..» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
22 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
15 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
9 Οκτωβρίου 2017
Το ιερό έργο της κατηχήσεως Ομιλίες
8 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι πραείς» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
1 Οκτωβρίου 2017
«Μακάριοι οι πενθούντες» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
24 Σεπτεμβρίου 2017
«Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι» Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
17 Σεπτεμβρίου 2017
Εισαγωγή στην Επί του Όρους Ομιλία Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία
10 Σεπτεμβρίου 2017
Η αξία του λόγου του Θεού Ερμηνεία στην Επί του Όρους Ομιλία