Συγγραφείς
Δρ. Κλαίρη Μαυρόματου, καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης