Συγγραφείς
Μανώλης Καρακώστας, MSc Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επαγγελματίας Υγείας – Ερευνητής
Άρθρα
25 Σεπτεμβρίου 2017
Ιστορικά στοιχεία της Θρακικής Δυναστείας και της Δυναστείας του Ιουστινιανού Ιστορία
20 Σεπτεμβρίου 2017
Η δυναστεία του Μ. Θεοδοσίου και η Θρακική Δυναστεία Ιστορία
15 Σεπτεμβρίου 2017
Μέγας Κωνσταντίνος και Πρωτοβυζαντινή περίοδος Ιστορία
11 Σεπτεμβρίου 2017
Περί της καταγωγής του αυτοκράτορα Ηράκλειου – Συμπεράσματα Ιστορία
5 Σεπτεμβρίου 2017
Ενέργειες που αποδεικνύουν την ελληνική εθνική συνείδηση του Ηράκλειου Ιστορία
2 Σεπτεμβρίου 2017
Απόψεις και αμφισβητήσεις σχετικά με την καταγωγή του Ηράκλειου Ιστορία
25 Αυγούστου 2017
Ήταν ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος Αρμένικης καταγωγής; Ιστορία
21 Αυγούστου 2017
Ο Αυτοκράτωρ Ηράκλειος και η δυναστεία του Ιστορία
18 Αυγούστου 2017
Διευκρινιστικές παρατηρήσεις σχετικά με την καταγώγη των Ισαύρων Ιστορία
10 Αυγούστου 2017
Ιστορικές αναφορές για την καταγωγή του Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου Ιστορία
7 Αυγούστου 2017
Η περίοδος της εικοσαετούς αναρχίας και η δυναστεία των Ισαύρων Ιστορία
31 Ιουλίου 2017
Παρατηρήσεις και συμπεράσματα για την καταγωγή των μελών της Μακεδονικής Δυναστείας Ιστορία
28 Ιουλίου 2017
Ιστορικά στοιχεία για την καταγωγή και διαδοχή των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής Δυναστείας Ιστορία
25 Ιουλίου 2017
Περί της καταγωγής των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων – Η Μακεδονική δυναστεία Ιστορία
21 Ιουλίου 2017
Ρωμανός Α΄ ο Λεκαπηνός – Ιωάννης Α΄ο Τσιμισκής: ιστορικά στοιχεία για την καταγωγή τους Ιστορία
17 Ιουλίου 2017
Η καταγωγή των βυζαντινών αυτοκρατόρων Μιχαήλ Α΄, Λέοντος Ε΄ Αρμένιου & Μιχαήλ Β΄ Ιστορία
13 Ιουλίου 2017
Οι αυτοκράτορες από τον Νικηφόρο Α’ μέχρι τον Ιωάννη Α’ τον Τσιμισκή Ιστορία
25 Ιουνίου 2017
Αυτοκράτορες της Ρωμανίας: ελληνικής καταγωγής και με ελληνική εθνική συνείδηση Ιστορία
21 Ιουνίου 2017
Μ. Ασία: τόπος καταγωγής των περισσότερων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιστορία
16 Ιουνίου 2017
Οι γενεαλογικές καταβολές των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιστορία
13 Ιουνίου 2017
Περί της καταγωγής των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιστορία