Συγγραφείς
Μανώλης Καρακώστας, MSc Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επαγγελματίας Υγείας – Ερευνητής
Άρθρα
Τελευταίος μήνας
10 Αυγούστου 2017
Ιστορικές αναφορές για την καταγωγή του Λέοντος Γ΄ του Ισαύρου Ιστορία
7 Αυγούστου 2017
Η περίοδος της εικοσαετούς αναρχίας και η δυναστεία των Ισαύρων Ιστορία
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
31 Ιουλίου 2017
Παρατηρήσεις και συμπεράσματα για την καταγωγή των μελών της Μακεδονικής Δυναστείας Ιστορία
28 Ιουλίου 2017
Ιστορικά στοιχεία για την καταγωγή και διαδοχή των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής Δυναστείας Ιστορία
25 Ιουλίου 2017
Περί της καταγωγής των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων – Η Μακεδονική δυναστεία Ιστορία
21 Ιουλίου 2017
Ρωμανός Α΄ ο Λεκαπηνός – Ιωάννης Α΄ο Τσιμισκής: ιστορικά στοιχεία για την καταγωγή τους Ιστορία
17 Ιουλίου 2017
Η καταγωγή των βυζαντινών αυτοκρατόρων Μιχαήλ Α΄, Λέοντος Ε΄ Αρμένιου & Μιχαήλ Β΄ Ιστορία
13 Ιουλίου 2017
Οι αυτοκράτορες από τον Νικηφόρο Α’ μέχρι τον Ιωάννη Α’ τον Τσιμισκή Ιστορία
25 Ιουνίου 2017
Αυτοκράτορες της Ρωμανίας: ελληνικής καταγωγής και με ελληνική εθνική συνείδηση Ιστορία
21 Ιουνίου 2017
Μ. Ασία: τόπος καταγωγής των περισσότερων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιστορία
16 Ιουνίου 2017
Οι γενεαλογικές καταβολές των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιστορία
13 Ιουνίου 2017
Περί της καταγωγής των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Ιστορία