Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μυτιληναίος (†)