Συγγραφείς
Σοφία Μπούμπα, Εκπαιδευτικός- Λαογράφος