Συγγραφείς
Θεόδωρος Βασιλικός, Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της Μ.τ.Χ.Ε., Πρωτοψάλτης και Χοράρχης
Άρθρα
Τελευταίος μήνας
17 Μαΐου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της εορτής της Αναλήψεως Του Κυρίου Βυζαντινή Μουσική
16 Μαΐου 2018
«Τω Σωτήρι Θεώ» – Καταβασίες της εορτής της Αναλήψεως Βυζαντινή Μουσική
12 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο πλ. β΄ – μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
12 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής σε ήχο πλ. α΄ – μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι του Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Μαΐου 2018
Αναστάσιμοι Ύμνοι Εσπερινού σε ήχο τέταρτο – Θ. Βασιλικός – μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
Παλαιότερες δημοσιεύσεις
29 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής Β΄ μέρος – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
28 Απριλίου 2018
«Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα» – Θεόδωρος Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
28 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι Ύμνοι της Παρακλητικής Α΄ μέρος – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
22 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Όρθριοι Ύμνοι-μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
22 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Όρθριοι Ύμνοι της Παρακλητικής-μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
21 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπέριοι και Όρθριοι Ύμνοι-μέρος β΄ – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
21 Απριλίου 2018
Αναστάσιμοι Εσπερινοί Ύμνοι – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
8 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος δ΄ Βυζαντινή Μουσική
8 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
8 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
7 Απριλίου 2018
Η ακολουθία της Αναστάσεως Του Κυρίου-μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Αναστάσιμα Ευλογητάρια – Αίνοι Όρθρου Μ. Σαββάτου Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Ύμνοι της Ακολουθίας του Επιταφίου Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Ύμνοι της Ακολουθίας των Μ. Ωρών και του Εσπερινού της Αποκαθηλώσεως – Μ. Παρασκευή Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής-μέρος γ΄ Βυζαντινή Μουσική
6 Απριλίου 2018
Ύμνοι από την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών της Μ. Παρασκευής Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής-μέρος β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου – Θεόδωρος Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Όρθρος της Μ. Πέμπτης – μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
5 Απριλίου 2018
Η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής-μέρος α΄ Βυζαντινή Μουσική
4 Απριλίου 2018
Όρθρος της Μ. Πέμπτης – μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
4 Απριλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης-μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
3 Απριλίου 2018
«Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις…» Βυζαντινή Μουσική
3 Απριλίου 2018
Ύμνοι του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης-μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
2 Απριλίου 2018
Ύμνοι Μεγ. Δευτέρας – Θ. Βασιλικός – μέρος Β΄ Βυζαντινή Μουσική
1 Απριλίου 2018
Υμνοι Μεγ. Δευτέρας – Θ. Βασιλικός – μέρος Α΄ Βυζαντινή Μουσική
31 Μαρτίου 2018
«Προ εξ ημερών του Πάσχα» – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική
24 Μαρτίου 2018
Καταβασίες της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – Θ. Βασιλικός Βυζαντινή Μουσική