Η Ελληνική Πόλις και ο Θρήνος της Ιστορίας

Στο τρίο μέρος της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία εμβαθύνει στην έννοια της σύγκρουσης στις δι-ανθρώπινες σχέσεις. Η προσέγγιση της ανθρώπινης ιστορίας είναι ολέθριο να γίνεται ορθολογιστικά. Η ανθρωπότητα είναι σε παγκόσμια κίνηση η οποία εμφανίζει τραγικότητα και εγγενή βαρβαρότητα η οποία δεν έχει εξαλειφθεί. Οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες δεν προστάτευσαν και δεν ανέδειξαν ονόματα και αλήθειες τις ιστορίας.