Αίτιοι του χωρισμού

13 Σεπτεμβρίου 2017

Ας μην είμαστε ελαστικοί απέναντι στην συνείδησή μας. Ας κρίνουμε τον εαυτό μας αυστηρά, και τότε θα διαπιστώσουμε, ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε οι αίτιοι του χωρισμού μας από τον Θεό. Ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε για την άθλια κατάστασή μας, και ας αγωνιστούμε πια να φορέσουμε «την εικόνα του επουρανίου.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος