Έτσι θα τον γνωρίσει

16 Ιουνίου 2017

 

Είναι μέγα έργον ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς γι’ αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης