Έξω από την αλήθεια

12 Σεπτεμβρίου 2017

Μερικοί, ενώ δεν τηρούν τις εντολές, νομίζουν ότι πιστεύουν ορθά. Μερικοί πάλι που τις τηρούν, περιμένουν την Βασιλεία σαν μισθό που τους τον χρωστά ο Θεός. Και οι δύο βρίσκονται έξω από την αλήθεια.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής