Γινόμαστε όργανα

19 Ιουνίου 2017

Μόνοι μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν. Απλά γινόμαστε όργανα του Θεού για να βοηθηθούν οι άλλοι.

Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας