Να μην περνά ο καιρός

15 Μαΐου 2017

20170515-3Παρακινώ όλους και τον άνδρα και την γυναίκα, και τον ηλικιωμένο και τον νέο, και τον κάτοικο της πόλεως και τον αγρότη, και τον απλό πολίτη και τον άρχοντα, και τον πλούσιο και τον φτωχό (διότι στον ίδιο αγώνα καλούνται όλοι), να αποδυθούν με προθυμία στον αγώνα αυτό και να μη φέρονται με μαλθακότητα, ούτε να αργοπορούν, ούτε να αφήνουν να περνά ο καιρός, τον οποίο είναι αδύνατο να βρουν πάλι. Διότι ο παρών καιρός είναι προορισμένος για εργασία, ενώ ο μέλλων για ανταπόδοση.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος