Χωρίς Χριστό;

5 Δεκεμβρίου 2017

Χωρίς Χριστό ούτε μέχρι το κατώφλι.

[ Εννόημα: Ο άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια του Χριστού δεν μπορεί να κάνει ούτε το πιο μικρό πράγμα ].

 

 

Ρωσική παροιμία

 

 

Screen shot 2014-12-04 at 11.57.36 PM