η Ιστορία και η Παράδοση

10 Ιανουαρίου 2018

Η ιστορία έχει την αλήθειά της· η παράδοση την δική της.

 

 

Βικτώρ Οὐγκώ

 

 

78