Η πνευματική δύναμη

5 Δεκεμβρίου 2017

Η πνευματική δύναμη, που προέρχεται από την πίστη, είναι δυνατόν να είναι τόσο μεγάλη, που να μη τη χωράη ο ουρανός.

 

 

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης

 

 

summer