Τα πράγματα είναι έτσι

12 Οκτωβρίου 2017

Δεν μπορούμε ν’ αρνηθούμε τον Θεό, διότι, για να μπορέσουμε να αρνηθούμε ένα πράγμα, πρέπει να είμαστε δυνατοί να το καταργήσουμε. Τότε θα καυχηθούμε πάνω στην απιστία μας ότι όντως αυτό δεν υπάρχει, το καταστρέψαμε. Αν εμείς αρνηθούμε Αυτόν, λέει ο Παύλος, αυτός πιστός μένει. Ποια λοιπόν είναι η άρνηση αφού τα πράγματα είναι έτσι; Η άρνηση είναι στην παράβαση της εντολής.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός