Άγιος Μάξιμος ο Γραικός, η μεγάλη προσωπικότητα της εποχής του

Ένα υψηλής ποιότητας ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Μάξιμο το Γραικό και την εποχή του