Άγιος Νεκτάριος: Ο Άγιος που υπέμεινε την συκοφαντία

Ο Αρχιμ. Νικόδημος Αεράκης μιλάει για τον θαυμαστό βίο του Αγίου Νεκταρίου, τις περιπέτειες και τα παθήματά του αλλά και τη μεγάλη του αφοσίωση στο Χριστό και την Εκκλησία.
Κατηγορία:
Πνευματική ζωή
Θέμα:
Αγιολογία