Αμφίπολις: η Φιλοσοφία οδηγεί την Ιστορία

Το φιλοσοφικό πνεύμα, οδηγός στην αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας: ο Καθηγητής Αρχαίας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Νιάρχος προλογίζει την ομιλία του Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και τ. Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, σχετικά με την Αμφίπολη.