Χρόνος και αιωνιότητα στην κοσμολογία των κλασσικών χρόνων

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία, 27 & 28 Μαΐου 2014, κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης. Απόστολος Πιερρής, Διευθυντής του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών: Χρόνος και αιωνιότητα στην κοσμολογία των κλασσικών χρόνων