Έκταση, ένταση, τόπος εμφάνισης, επιπτώσεις σχολικής βίας

Η Αναστασία Κουτίβα παρουσιάζει την εργασία "Έκταση, ένταση, τόπος εμφάνισης, επιπτώσεις σχολικής βίας" των Κουτίβα Αναστασίας, Πίτσου Χαρίκλειας, Τσεκούρα Ουρανίας, στην επιστημονική ημερίδα «Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μια διαδρομή στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας». Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Τρίτη 8 Απριλίου 2014
Κατηγορία:
Παιδεία
Θέμα:
Σχολική Βία