Η εικαστική σκέψη των Βυζαντινών

Ο Εικονογράφος Γεώργιος Κόρδης μιλάει για την επιλογή των βυζαντινών στο να μη καταγράψουν και κωδικοποιήσουν τη εικονογραφική τέχνη, τονίζοντας την ελληνική καταγωγή του βυζαντινού ζωγραφικού συστήματος και το λειτουργικό χαρακτήρα του.