Η τρισδιάστατη τεχνολογία στην εκπαίδευση

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Ιωάννης Χατζηλυγερούδης μιλά για το Ερευνητικό Πρόγραμμα Avares και τις δυνατότητες χρήσης Τρισδιάστατης Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.