Μετρήσεις των γλυπτών ηλιακών ωρολογίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία, 27 & 28 Μαΐου 2014, κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης. Η υπ. Δρ. Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής), Ευαγγελία Πάνου, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων των γλυπτών ηλιακών ωρολογίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών.