Νερό, ενυδάτωση & ανθρώπινη υγεία

Η Μαρία Καψοκεφάλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου) μιλά για το πολύτιμο αγαθό - το νερό, την ποσότητα νερού που χρειάζεται να προσλαμβάνει ο άνθρωπος καθημερινά και για το γενικότερο ρόλο που παίζει αυτό στην ανθρώπινη υγεία.