Ελάχιστα επεμβατική, ολική αρθροπλαστική ισχίου (AIMIS)

Ο ορθοπεδικός-χειρουργός Γεώργιος Δημάκης μιλά για το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας, που πλήττει κατά κύριο λόγο τις μεγάλες αρθρώσεις, και εξηγεί την τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν για τον ασθενή από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου.