Σύγχρονες προκλήσεις στη Μακεδονία

Ο Καθηγητής του ΑΠΘ Ιάκωβος Μιχαηλίδης μιλάει στις Εργασίες του Παγκοσμίου Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα «Η Μακεδονία δια μέσου των αιώνων: Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις», που έλαβε χώρα τη Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θέμα της ομιλίας του είναι: «Σύγχρονες προκλήσεις στη Μακεδονία».