Το Κεπλέρειο παράδειγμα: από τα πλατωνικά στερεά στο κοσμογραφικό μυστήριο

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία, 27 & 28 Μαΐου 2014, κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης. Ο υπ. Δρ. Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών, Παναγιώτης Παπασπύρου, παρουσιάζει τα συστατικά δομικά στοιχεία των θεωριών ενός από τους μεγαλύτερους αστρονόμους όλων των εποχών, του Γιοχάνες Κέπλερ (Johannes Kepler. 27 Δεκεμβρίου 1571 – 15 Νοεμβρίου 1630)