Ο λόγος των τριών Ιεραρχών στη σύγχρονη πνευµατική κρίση

26 Ιανουαρίου 2012

«ΕΝΩΜΕΝΗ  ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»                                          Θεσσαλονίκη 20/01/2012

Θεσσ/νίκη: Μοναστηρίου 225

Μενεµένη, 54628, τηλ: 2310552207,

2310552719, 2310552713, 6985085012

τηλεοµοιότυπο: 2310552209                                                           Αρ. Πρωτ. 3

ιστοσελίδα:www.enromiosini.gr

ηλ. ταχ.:[email protected]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέσα στα πλαίσια των στόχων του, όπως  είναι η βαθύτερη γνώση, η  βίωση,  η   προάσπιση  και  η  προβολή  των  πνευµατικών  αξιών  που συνθέτουν την ταυτότητά µας και χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία µας ως  Ορθόδοξων  Ελλήνων,         τό        Σωµατείο         «Ενωµένη        Ρωµηοσύνη» πραγµατοποιεί  στο  εργατικό  κέντρο        τής  Κορίνθου  (τήν  Κυριακή  29

Ιανουαρίου 2012, στις 12 το µεσηµέρι), ανοιχτή εκδήλωση-οµιλία µέ θέµα:

«Ο λόγος των τριών Ιεραρχών στη σύγχρονη πνευµατική κρίση».

Το θέµα αυτό θα διαπραγµατευτούν δύο διακεκριµένοι οµιλητές: η οµότιµη  καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μαντουβάλου Μαρία και ο πολιτικός επιστήµονας και συνεργάτης της Ενωµένης Ρωµηοσύνης Χολέβας Κωνσταντίνος.

Και οι δύο  οµιλητές τονίζουν  µέ τον  επίκαιρο  όσο  και µαχητικό λόγο  τους:  τη  µακραίωνη,  πολυκύµαντη  και  εξόχως  διδακτική  ιστορία

µας, τον θεσµό της οικογένειας, που αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού σώµατος  και  την  «κατ’  οίκον  Εκκλησίαν»,  την  απαράµιλλη  ελληνική γλώσσα, την ελληνορθόδοξη παράδοσή µας.

Η «Ενωµένη Ρωµηοσύνη» είναι µία κοινή προσπάθεια µελέτης και προβολής των πνευµατικών µας αξιών µέ νόµιµο και δηµοκρατικό τρόπο χρησιµοποιώντας κάθε σύγχρονο µέσο επικοινωνίας.

Η «Ενωµένη Ρωµηοσύνη» δεν είναι ένα νέο ιδεολογικό ρεύµα ούτε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστηµα ή µία οργάνωση κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική.

Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται µέ τη φροντίδα και τον ζήλο των απανταχού   της   ελληνικής   επικράτειας   µελών   και   συνεργατών   της Ενωµένης  Ρωµηοσύνης   θέλουν  να  προσφέρουν  ελπίδα,  ιδανικά  και όραµα στους Νεοέλληνες, µέσα από  την παιδεία, τη σωστή ενηµέρωση και την προβολή υγιών προτύπων.

 

Για το Δ. Σ. Ο Πρόεδρος Τ.Σ.Υ

Παπαδόπουλος Θεόφιλος