Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης και η ελευθερία της Κύπρου

19 Φεβρουαρίου 2012

Ρωτήθηκε ο Γέροντας, πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος, και απάντησε: «Η Κύπρος θα ελευθερωθεί, όταν μετανοήσουν οι Κύπριοι. Να κάνετε πνευματικές βάσεις για να διώξουν τις βάσεις των Τούρκων, των Άγγλων και των Αμερικανών». Έβλεπε δηλαδή το Κυπριακό ως πνευματικό θέμα, όχι ως εθνικό η πολιτικό, και ότι η λύση του θα προέλθει από την μετάνοια του λαού και την προσευχή.

πηγή: Ιερομονάχου Ισαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Έκδοσις Καλύβης Αναστάσεως, Καψάλα, Άγιον Όρος, 2004

Σχετικά άρθρα Ελευθερία
Η συμβολή της ελεύθερης θέλησης του ανθρώπου στο έργο της σωτηρίας κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή 19 Φεβρουαρίου 2012 Είναι γνωστό ότι η πτώση του ανθρώπου έγινε με τη δύναμη εκείνη της φύσης του με την οποίαν όφειλε να πραγματώσει τον προαιώνιο προορισμό του, δηλ. την ελεύθερη θέληση. Γι’ αυτό και η προσωπική σωτηρία κάθε ανθρώπου λύνεται στο επίπεδο της ελεύθερης θέλησής του (Λουκ. 9,23. Ματθ.19, 17-21). Σταθερή διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας μας, που ακο...
Ο Άγιος Σιλουανός και η αληθινή ελευθερία 19 Φεβρουαρίου 2012 Εμείς φρονούμε ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται στο να μην αμαρτάνης, στο να αγαπάς τον Κύριο και τον πλησίον μ' όλη την καρδιά σου και όλη την δύναμή σου. ...
Συμβιβάζεται η πρόγνωση του Θεού με την ελευθερία του ανθρώπου; 19 Φεβρουαρίου 2012 Το επίκεντρο της ερώτησης βρίσκεται στο έξης σημείο: Μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κάτι άλλο από αυτό που προβλέπει ο Θεός γι’ αυτόν; Ασφαλώς όχι. Άρα η πρόγνωση του Θεού λειτουργεί για τον άνθρωπο ως προορισμός. Επομένως ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος μια και η υποτιθέμενη ελευθερία του ορίζεται από τη βούληση ενός άλλου. α. Κάνοντας κανείς μια πρώτ...
Η Θεία επέμβαση και η ελευθερία του ανθρώπου 19 Φεβρουαρίου 2012 Συχνά ακούγεται και σήμερα ότι ο Θεός «έρριξε» κάποιον σε αρρώστια γιά να συνέλθει από τις αμαρτίες του. Άλλοτε, με θεολογικότερη γλώσσα διατυπωμένο, ακούμε ότι ο Θεός δοκιμάζει με θλίψεις τους ανθρώπους για την πνευματική τους ανάνηψη. Στην ίδια συνάφεια γίνεται επίσης λόγος για θεία «παιδαγωγία» ή «παραχώρηση» με τελικό πάντα σκοπό την επιστροφή ...