Η Τήνος των φάρων

30 Ιουλίου 2012

Οι Φάροι είναι σημαντικό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Φάρος στη νησίδα Δύσβατο ανάμεσα σε Τήνο και Άνδρο

Φάρος στη νησίδα Δύσβατο ανάμεσα σε Τήνο και Άνδρο 2

Ιδιαίτερα οι πέτρινοι φάροι αποτελούν μνημεία παραδοσιακά και σημείο αναφοράς για τους ναυτικούς. Είναι στοιχείο της ναυτικής ζωής με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη τεχνογνωσία.

Φάρος στον Πάνορμο Τήνου

Την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στον Πύργο της Τήνου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης.

Αφίσα Έκθεσης

« Η ΤΗΝΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ ».

Η έκθεση διοργανώνεται από το Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

Σκοπός της έκθεσης είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής σημασίας των τριών πέτρινων φάρων της Τήνου, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ιστορικά μνημεία και είναι συνδεδεμένοι με την ναυτική παράδοση της Ελλάδας.

Θα παρουσιασθεί η ιστορική τους εξέλιξη μέσα από αρχιτεκτονική, τεχνολογική αλλά και κοινωνική σκοπιά .

Φάρος στη Λειβάδα Τήνου

Την έκθεση θα προλογίσει ο Διοικητής της Υπηρεσίας Φάρων Αρχιπλοίαρχος Φανούρης Διαμαντόπουλος και στη συνέχεια θα μιλήσουν οι:

Κωνσταντίνος Εισαγγελέας , Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Νίκος Μπένος Πάλμερ , ειδικός ερευνητής

Παναγιώτης Χιώτης , Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Έργων της Υ.Φ.

To Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο

σήμερα αποτελείται από :

Σταθεροί Φανοί 243

Αναλάμποντες Πυρσοί 852

Επιτηρούμενοι Φάροι 57

Φωτοσημαντήρες 150

Σχεδίες – Πλωτοί Στόχοι 2

Ραδιοφάροι 2

Σταθμοί radar beacon 2

Σύνολο 1.308

Υ.Γ. Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες προέρχονται από την ιστοσελίδα www.faroi.com/gr.