OHE: H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

20 Νοεμβρίου 2012

Φωτ. UNICEF/NYHQ2006-2457/Giacomo Pirozzi

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε ομόφωνα απο τη Γεν. Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμ. 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990.

Ο κόσμος δεν μας προσφέρθηκε απ’ τους γονείς μας, μας τον δάνεισαν τα παιδιά μας

(Αφρικανική παροιμία)

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ παρουσιάζει τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι πολίτες για να προωθήσουν και να προστατεύσουν τα αναπόσπαστα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των παιδιών. Μετά την ομόφωνη υιοθέτησή της στην Γενική Συνέλευση της 20ης Νοεμβρίου 1989, έχει επικυρωθεί από όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου (εκτός της Σομαλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής). Στην Ελλάδα επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92)

Η επικύρωση της Σύμβασης δεσμεύει τις κυβερνήσεις να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν σε ασφαλείς και υποστηρικτικές συνθήκες με πρόσβαση σε εκπαίδευση και ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας και καλές συνθήκες διαβίωσης. Υπογράφοντας τη Σύμβαση, οι κυβερνήσεις συμφωνούν να προστατεύουν τα παιδιά από διακρίσεις, σεξουαλική και εμπορική εκμετάλλευση και βία και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ορφανά και τους νεαρούς πρόσφυγες. Αναγνωρίζουν επίσης ότι ταπαιδιά έχουν δικαίωμα στα εξής:

• να εκφράζουν απόψεις, ιδιαίτερα σε αποφάσεις που τα αφορούν

• ελευθερία σκέψης, έκφρασης, συνείδησης και θρησκείας

• ιδιωτική ζωή και δικαίωμα στο παιχνίδι

• δημιουργία δικών τους συλλόγων και οργανώσεων

• πρόσβαση σε πληροφορίες- ιδιαίτερα από την πολιτεία και τα ΜΜΕ

• γνωστοποίηση ιδεών και πληροφοριών από τα ίδια.

Η Σύμβαση παρέχει ένα μέτρο σύγκρισης έναντι του οποίου οι προσπάθειες κάθε κυβέρνησης για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών μπορούν να μετρηθούν. Κάθε πέντε χρόνια, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναφέρουν την πρόοδο τους στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ.

Η Επιτροπή συναντάται με εκπροσώπους των κυβερνήσεων και ακούει τις απόψεις μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) πριν προβεί σε συστάσεις για περαιτέρω βήματα που πρέπει να κάνει κάθε χώρα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Πολλές χώρες υπέγραψαν επίσης τα Προαιρετικά Πρωτόκολλα της Σύμβασης που αφορούν την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, την διακίνηση παιδιών (trafficking), την πορνεία και την πορνογραφία.

Αυτά τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2002 και απαιτούν από τις κυβερνήσεις να αναφέρουν συγκεκριμένες προσπάθειες για την καταπολέμηση αυτών των μορφών εκμετάλλευσης. Πρόσφατα πολλές χώρες συμφώνησαν επίσης να εφαρμόσουν το “Πρωτόκολλο του Παλέρμο” της Συνθήκης του ΟΗΕ Ενάντια στο Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2000 και αφορά στη διακίνηση (trafficking) γυναικών και παιδιών.

Όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν συμφωνήσει να εργαστούν για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας κάτι που θα βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των παιδιών. Τουλάχιστον 150 χώρες έχουν επικυρώσει επίσης τη Σύμβαση182 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης) που τέθηκε σε ισχύ το 2000. Τα έτη 2001-10 έχουν ανακηρυχθεί ως η Διεθνής Δεκαετία για έναν Πολιτισμό Ειρήνης και Μη Βίας για τα Παιδιά του Κόσμου, και τα έτη 2003-12 αποτελούν τη Δεκαετία Αλφαβητισμού του ΟΗΕ. Οι προσδοκίες που αντιπροσωπεύουν παρέχουν μια πλούσια φλέβα ιστοριών την οποία οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκμεταλλευτούν. Η εξονυχιστική έρευνα των ΜΜΕ εγγυάται ότι θα υπάρξουν σοβαρές προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικής αλλαγής στη ζωή των παιδιών.

Πηγή: UNICEF