Τρίτη 5 Φεβρουαρίου: Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

4 Φεβρουαρίου 2013

unicef saf inte copy

Παρέμβαση UNICEF για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο στο συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Παρέμβαση με συγκεκριμένες προτάσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στο διαδίκτυο πραγματοποιεί η UNICEF με την ευκαιρία του συνεδρίου του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου που πραγματοποιείται την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Σύμφωνα με την Έκθεση της UNICEF «Η Ασφάλεια των παιδιών στον Κυβερνοχώρο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 59% των παιδιών από 9-16 ετών έχουν προφίλ κοινωνικής δικτύωσης. Στην ηλικία 9-10 ετών το ποσοστό είναι 26% ενώ στην ηλικία 15-16 ετών το ποσοστό ανεβαίνει στο 82%. Στις ΗΠΑ το 73% των εφήβων που συνδέονται χρησιμοποιούν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι:

 • να πέσουν επάνω σε εικόνες από παιδιά που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ή και σεξουαλικής κακοποίησης.
 • να πέσουν θύματα επιτήδειων που θέλουν μέσω του διαδικτύου είτε να έχουν εικονικό σεξ ή να τα ψαρέψουν για να κάνουν σεξ εκτός διαδικτύου.
 • το bullying (εκφοβισμός), δηλαδή τα παιδιά να πέσουν θύματα βίας είτε από συνομηλίκους τους είτε από μεγαλύτερους με τη χρήση του διαδικτύου.

Σημαντικό είναι επίσης ότι στα παιδιά, ανάλογα και με την ηλικία, δεν είναι ευκρινή τα όρια μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου. Μελέτες από αρκετά μέρη του κόσμου δείχνουν ότι τα νεαρά άτομα συχνά νιώθουν ασφαλέστερα όταν μοιράζονται πάρα πολύ ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες ή όταν επιδεικνύουν σεξουαλική συμπεριφορά συνδεδεμένοι, παρά εκτός σύνδεσης.

Η ψυχοκοινωνική εμπειρία, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο προστασίας της οικογένειας, η στάση απέναντι στη βία, η τοποθεσία πρόσβασης, είναι μεταξύ των παραγόντων που μπορούν να προσδιορίσουν ποια παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα.

Η UNICEF προτείνει συγκεκριμένους τρόπους προστασίας των παιδιών:

 • Χρήση του διαδικτύου και από τους γονείς.
 • Αφιέρωση χρόνου και ενδιαφέροντος από τους γονείς για τις εμπειρίες των παιδιών στο διαδίκτυο.
 • Πρόσβαση σε μηχανισμούς-φορείς υποδοχής καταγγελιών.
 • Ενημερωμένοι φίλοι που μπορούν να βοηθήσουν.
 • Πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης κατάλληλης με την ηλικία των παιδιών.

Η θωράκιση των παιδιών πρέπει να δίνει έμφαση σε 4 βασικές στρατηγικές πρόληψης και αποκατάστασης:

 • Την ενδυνάμωση των παιδιών και των γονέων μέσα από την πληροφόρηση για τις νέες τεχνολογίες.
 • Την άρση της ατιμωρησίας όσων εκμεταλλεύονται και κακοποιούν παιδιά στο ψηφιακό και μη περιβάλλον.
 • Την αύξηση της πρόσβασης με ταυτόχρονη μείωση της έκθεσής των παιδιών σε κινδύνους, με τη μείωση διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε επιβλαβές για τα παιδιά υλικό και
 • Την προώθηση της αποκατάστασης των παιδιών που έχουν πέσει θύματα από κακή χρήση του διαδικτύου.

Επίσης η υποστήριξη των γονέων και άλλων ενηλίκων οι οποίοι εργάζονται κοντά σε νέους ανθρώπους, όπως οι δάσκαλοι, είναι αναγκαία για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τη χρήση της πληροφορικής και της επικοινωνίας με τα παιδιά, καθώς και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Ο κυβερνοχώρος προσφέρει και ευκαιρίες όπως η διαδικτυακή ενημέρωση, η σύνδεση του τοπικού με το παγκόσμιο, η ανταλλαγή πληροφοριών, ο ακτιβισμός ενώ συμβάλει στη συμμετοχή και την έκφραση των παιδιών.