Το Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα της Κύπρου – Ι

Kyrenaias Kyrillos

Κύριλλος Παπαδόπουλος (1854-1916), μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Β’, ο επονομαζόμενος Κυριλλάτσος, αριστερά και Κύριλλος Βασιλείου (1859-1933), μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ’, ο επονομαζόμενος Κυριλλούδι.
Ο Κυριλλάτσος ήταν της αδιάλλακτης γραμμής για την ένωση ενώ το Κυριλλούδι τασσόταν στο στρατόπεδο των διαλλακτικών.

Κύριλλος Παπαδόπουλος (1854-1916), μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Β’, ο επονομαζόμενος Κυριλλάτσος, αριστερά και Κύριλλος Βασιλείου (1859-1933), μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ’, ο επονομαζόμενος Κυριλλούδι.
Ο Κυριλλάτσος ήταν της αδιάλλακτης γραμμής για την ένωση ενώ το Κυριλλούδι τασσόταν στο στρατόπεδο των διαλλακτικών.

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.