Στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό [1o μέρος]

13 Σεπτεμβρίου 2013

α’. Σήμερα είναι η εορτή του Σταυρού, γι’ αυτό ας χαίρεται ο χορός των Αγγέλων. Εμφανίζεται ο Σταυρός· ας τον προσκυνήσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Υψώνεται η θεία δύναμη του Σταυρού· ας τραπεί σε φυγή το πλήθος των δαιμόνων. Αλλά, ω θείε Σταυρέ, το ανέκφραστο θέαμα των Αγγέλων, το καύχημα των πιστών, η Βασιλική ράβδος, — σου μιλώ σαν να είσαι έμψυχος— συ βέβαια φέρεις σε μας τα χαρμόσυνα μηνύματα της σωτηρίας. Με σένα, οι κλεισμένες πύλες του Παραδείσου, πάλιν ανοίγονται. Με σένα καταργήθηκε η εξουσία και η δύναμη του θανάτου, ο Άδης απογυμνώθηκε, οι νεκροί ανέζησαν, ο ληστής χαίρει και αγάλλεται μέσα στον Παράδεισο, ενώθηκαν τα επίγεια με τα ουράνια. Με σένα γνωρίσαμε την αλήθεια, μας δωρήθηκε το Βάπτισμα της αναγεννήσεως, χαρίσθηκε στους ανθρώπους άφεση αμαρτιών, λάβαμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Με σένα οι εκκλησίες αγιάζονται και έτσι γίνονται ναοί Θεού, απολαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, αξιωνόμαστε να γίνουμε υιοί του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Με σένα, οι ιερές πανηγύρεις και οι εορτές γεμίζουν από θεία χαρά και θεϊκό φως. Ποιά γλώσσα θα μπορούσε να μας περιγράψει πόσα και ποιά είναι εκείνα, που δώρισε ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, στο γένος των ανθρώπων;

stavros-300x225

β’. Επειδή λοιπόν αυτά, αγαπητοί και φιλέορτοι, γνωρίσαμε με το λόγο, ας αγκαλιάσουμε με αγνές καρδιές και καθαρά στόματα, το σεβάσμιο και ζωοποιό Ξύλο, πάνω στο οποίο ανυψώθηκε ο Χριστός, ο Θεός μας, και καρφώθηκαν με τους ήλους τα θεία Του χέρια· πάνω στο οποίον οι σταυρωτές του Κυρίου τρύπησαν με τη λόγχη την πλευρά Του, και Τον πότισαν ξύδι ανακατεμένο με χολή! Περνούσαν δε από κοντά κουνώντας τα κεφάλια τους λέγοντας κοροϊδευτικά: «Ουά, άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσαι; Ει Υιός εστι του Θεού, καταβάτω νυν από του σταυρού, και πιστεύσομεν αυτώ».

γ’. Αυτά έκανε ο λαός των Εβραίων, ο αχάριστος και πωρωμένος, άνκαι απόλαυσε τις ευεργεσίες των θείων θαυμάτων. Εμείς όμως, ας προσκυνήσουμε με πίστη τα ζωοποιά Πάθη του Χριστού: τη Σταύρωση, την Ταφή, την εκ νεκρών τριήμερο Ανάσταση, για να αναστηθούμε και δοξαστούμε μαζί Του· «και είπερ συμπάσχομεν ίνα και συνδοξασθώμεν», όπως είπε ο θείος Παύλος, το «σκεύος της εκλογής».

δ’. Για όλα αυτά μας καλεί σήμερα ο πανάγιος Σταυρός με την εορτή του και μας προσφέρει αυτά τα άφθαρτα και αιώνια φαγητά. Ώστε λοιπόν, αν θέλουμε να Τον έχουμε ασφαλή φύλακα της σωτηρίας μας, και ποθούμε να έχουμε μαζί μας τη θεία Χάρη του, ας μη τον παροξύνουμε με έργα πονηρά και ακάθαρτα, με λόγια αισχρά και βρώμικα, με τα οποία αποθρασύνεται ο εφευρέτης της κακίας (διάβολος)· γιατί έτσι, αυτός αποκτά δύναμη εναντίον μας και μας οδηγεί στο βάραθρο της απώλειας. Παίρνοντας όμως δύναμη με την βοήθεια του Ζωοποιού Σταυρού, ας τον αποκρούσουμε αμέσως.

ε’. Αλλ’ όμως, πρέπει να στρέψω το λόγο μου σε σένα που εορτάζεις και πανηγυρίζεις.

Χαίρε Σταυρέ, η δόξα των περάτων της γης και η χαρά της οικουμένης· γιατί χαίρονται για σένα τα πέρατα της γης, και μαζί ευφραίνονται οι πιστοί.

Χαίρε Σταυρέ, η δύναμη και το αήττητο όπλο των βασιλέων γιατί έχοντας αυτοί σε σένα απόλυτη εμπιστοσύνη, διώχνουν τις στρατιές των βαρβάρων και τους νικούν πανηγυρικά.

Χαίρε Σταυρέ, η πανίσχυρη δύναμη των αρχόντων, με την οποίαν επικρατούν, και καυχώνται σ’ εκείνους που δεν σε γνωρίζουν, και δεν υποτάσσονται στη δύναμή σου.

Χαίρε Σταυρέ, ετοιμότητα των στρατιωτικών δυνάμεων και προθυμία υπερβολική, που νικηφόρα αντιμετωπίζεις τη δύναμη των εχθρών και δημιουργείς σύγχυση στα στίφη των ανόμων.

Χαίρε Σταυρέ, οδηγέ των οδοιπόρων, συ που διευθύνεις και κατευθύνεις τα διαβήματά τους, και που με τη δύναμή σου αποτρέπεις και διώχνεις από το νου τις σκοτεινές επιθέσεις των δαιμόνων.

Χαίρε Σταυρέ, η τροφή και η ανάπαυση αυτών που ξεκουράζονται κάπου ως ταξιδιώτες· γιατί σχηματίζοντας το σημείο σου, η τροφή τους γίνεται ευχάριστη, ο ύπνος χαρούμενος και αναπαυτικός, και η έγερση σωτήρια· έτσι έχουν τις δυνάμεις για τη συνέχιση του δρόμου τους.

ς’. Χαίρε Σταυρέ, η επιτυχία εκείνων που ελπίζουν, έχοντας εμπιστοσύνη στη Χάρη σου, και έτσι δεν αποτυγχάνουν στις ελπίδες τους. Γιατί προετοιμάζεις και εξομαλύνεις το δρόμο, και με τη δύναμη που έχεις, ικανοποιείς τα αιτήματα εκείνων που σε τιμούν αληθινά.

Χαίρε Σταυρέ, η γαλήνη και η προστασία αυτών που ταξιδεύουν στις θάλασσες· γιατί η τρικυμισμένη και φουρτουνιασμένη θάλασσα, που τα κύματά της μοιάζουν με βουνά, γαληνεύει αμέσως με τη σημείωσή σου.

Χαίρε Σταυρέ, η γνώση των κυβερνητών των πλοίων· γιατί με τη βοήθεια και την οδηγία σου, μπορούν με ένα μικρό ξύλινο πηδάλιο να κυβερνήσουν μεγάλα πλοία και να τα οδηγήσουν με ασφάλεια ακόμα και μέσα σε στενά λιμάνια.

Χαίρε Σταυρέ, η χαρά και η ανάπαυση των πλεόντων. Με τη βοήθειά σου διώχνουν κάθε δειλία και ταξιδεύουν σε ξένες χώρες· διασχίζοντας δε τις μεγάλες αυτές θάλασσες, πλησιάζουν στον προορισμό τους με πολύ καλές ελπίδες.

Χαίρε Σταυρέ, ο «χρηστός ζυγός» και η παρηγοριά των Μοναχών. Γιατί έχοντας σε σένα τις ελπίδες τους, με χαρά προτιμούν το χωρισμό από τους γονείς και τους φίλους και πηγαίνοντας στις ερήμους, ζουν και συνομιλούν μόνο με τον Θεό.

Χαίρε Σταυρέ, η ανάπαυση και η νηπτική διέγερση των Ασκητών, οι οποίοι με τη δύναμή σου υπομένουν καρτερικά την ταλαιπωρία του σώματος για να πάρουν Πνεύμα και να λάμψουν στη ζωή τους, σαν φωτεινά αστέρια.

[Συνεχίζεται]