Έλκος Στομάχου: τύποι, διάγνωση, θεραπεία

21 Νοεμβρίου 2013

elkos_stomachou_UP

Ο στόμαχος μαζί με τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο αποτελούν το ανώτερο πεπτικό σύστημα του ανθρώπου. Η πάθηση που προέρχεται από τη διάβρωση της βλεννογόνου στοιβάδας αυτών ορίζεται ως πεπτικό έλκος και διακρίνεται σε 2 κατηγορίες: το έλκος του στομάχου και το έλκος του δωδεκαδάκτυλου.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ

Το έλκος στομάχου εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε άνδρες και γυναίκες νεαρής και μέσης ηλικίας και διακρίνεται σε 4 τύπους:

 • Τύπος Ι: Είναι ο πιο κοινός τύπος και εντοπίζεται στο ελάσσον τόξο.
 • Τύπος ΙΙ: Εντοπίζεται στο σώμα του στομάχου και συνυπάρχει με δωδεκαδακτυλικό έλκος.
 • Τύπος ΙΙΙ: Οφείλεται σε αυξημένη έκκριση γαστρικού οξέος και εντοπίζεται προπυλωρικά.
 • Τύπος ΙV: Συνυπάρχει με γαστρίτιδα και εντοπίζεται σε όλη την έκταση του στομάχου αφού οφείλεται σε βλάβη του αμυντικού μηχανισμού του βλεννογόνου.

ΑΙΤΙΑ

 • Μεταβολή της ισορροπίας παραγωγής των οξέων μετά από λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ή λήψη αντιφλεγμωνοδών φαρμάκων όπως η ασπιρίνη.
 • Ιογενείς λοιμώξεις.
 • Άγχος
 • Κληρονομικότητα
 • Συνήθειες και τρόπος ζωής (κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ)
 • Διατροφή

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Αίσθημα επιγαστρικού καύσου.
 • Επιγαστραλγία
 • Ναυτία
 • Έμετος
 • Απώλεια βάρους
 • Μετεωρισμός και ερυγές
 • Αιμορραγία
 • Διάτρηση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η διάγνωση του έλκους γίνεται με:

1)      Ενδοσκόπηση.

2)      Εξέταση για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού μέσω δείγματος κοπράνων, αίματος ή βιοψίας.

3)      Βιοψία, λαμβάνοντας μικρά δείγματα κατά την ενδοσκόπηση.

 Η θεραπεία έχει ως στόχο την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου, τη μείωση των οξέων του στομάχου και την αποφυγή λήψης αντιφλεγμωνοδών φαρμάκων.

Έτσι χορηγούνται αντιβιοτικά ή κατασταλτικά ανάλογα με την αιτιολογία του έλκους.

Η θεραπεία μέσω χειρουργικής επέμβασης δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά στις μέρες εκτός αν πρόκειται για ασθενή με διάτρηση ή αιμορραγία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1)      Αριστομένης Φερτάκης. Επίτομη Εσωτερική Παθολογία.
      Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 1996. σελ. 156-161.
2)      Lawrence W. Way- Gerard M. Doherty. Σύγχρονη Χειρουργική, Διάγνωση και Θεραπεία. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 2007. σελ.682-685.
3)      Lynn S. Bickley. Οδηγός για την Κλινική Εξέταση και τη Λήψη Ιστορικού.      Ιατρικές  Εκδόσεις  Π.Χ. Πασχαλίδης. 2006. σελ.350, 356.