Η Αναγκαιότητα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

10 Δεκεμβρίου 2013

epagelmatikos

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο κρίσιμη και καθοριστική είναι η επιλογή επαγγέλματος; Το αυτονόητο είναι η επαγγελματική επιτυχία που μπορεί να έχει κανείς. Υπογείως δρουν κι άλλοι αμέτρητοι παράγοντες που αλυσιδωτά και αναπόφευκτα μας οδηγούν σε επιλογές ζωής.

Οι κοινωνικές επαφές, που οδηγούν σε φιλικές και ερωτικές σχέσεις, συνεπακόλουθα και σε σχέσεις ζωής, το κύρος, αλλά κυρίως η αυτοεκτίμησή μας και η ψυχική μας υγεία βασίζεται και καθορίζεται από την επιλογή επαγγέλματος που θα κάνουμε.

H Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η βοήθεια και η υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες μέσω έγκριτων ψυχομετρικών τεστ, να συνειδητοποιεί κανείς τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής του, να λαμβάνει σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Στη σύγχρονη, σκληρή και ανταγωνιστική εργασιακή πραγματικότητα ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός καθίσταται αναγκαίος, καθώς εάν ένα επάγγελμα δεν ταιριάζει στη δομή προσωπικότητάς του ατόμου, αναμφίβολα θα το καταστήσει αναποτελεσματικό και θα το οδηγήσει σε προσωπική αποτυχία, με σοβαρό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμησή του και στην ψυχική του ισορροπία εν γένει.

Η πρώτη περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου, κατά την οποία ανακύπτουν ζητήματα σε σχέση με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι η εφηβεία. Ο έφηβος, σε ένα γενικότερο πλαίσιο αμφισβήτησης και αυτοπροσδιορισμού, αμφιταλαντεύεται προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα, όπως: Ποιο επάγγελμα να επιλέξω; Τι μου ταιριάζει; Ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω; Ερωτήσεις που συχνά έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την ενήλικη ζωή… Η επιλογή τεχνικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή Νέου Λυκείου, η επιλογή μαθημάτων των θετικών ή θεωρητικών επιστημών, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και πολλές άλλες παράμετροι καθορίζουν την επαγγελματική πορεία των μαθητών και κατ’ επέκτασιν τη σταδιοδρομία τους.

Άλλες ωφελούμενες ομάδες από τις υπηρεσίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι οι εξής:

•    Φοιτητές και Σπουδαστές, για την επιλογή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

•    Άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας

• Άτομα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας χωρίς σαφή επαγγελματικό στόχο

•    Άτομα που καλούνται να αλλάξουν το επάγγελμα που ασκούσαν στο παρελθόν

•  Γονείς και εκπαιδευτικοί για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους

Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Η δυνατότητα έκφρασης μας μέσα από το επάγγελμα αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αποδοτικότητας μας και βοηθάει τόσο στην ευημερία του ατόμου όσο και του κοινωνικού συνόλου. Επομένως, η σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελούν δύο από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας.

Εν κατακλείδι, η ανάγκη για σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό συνοψίζεται στη ρήση του Κομφούκιου «Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου».

Όλα τα κρίσιμα ερωτήματα ζωής μπορούν να απαντηθούν μέσω μιας ολιγόλεπτης διαδικασίας. Με το Άριστον Τεστ (www.aristontest.gr), το πιο αξιόπιστο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα, ο υποψήφιος ιεραρχεί τα ενδιαφέροντά του βάσει 2.000 επαγγελματικών ειδικοτήτων και σε συσχετισμό με τα χαρακτηριστικά της δομής προσωπικότητάς του διαπιστώνει ποια επαγγέλματα του ταιριάζουν, γιατί του ταιριάζουν, πώς να τα σπουδάσει και τι προοπτικές υπάρχουν στην αγορά εργασίας.