Προφήτης Μαλαχίας

3 Ιανουαρίου 2014

Σήμερα τιμάται η μνήμη του αγίου προφήτη Μαλαχία.

Αυτός ο θείος προφήτης με καταγωγή από τη φυλή του Λευί, γεννήθηκε στο Σοφερό, την περίοδο της επιστροφής του λαού Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία.

Ενώ ήταν νέος ακόμη, διήγε ενάρετο βίο.

malaxias1

Έλαβε το όνομα Μαλαχίας, που στην ελληνική γλώσσα σημαίνει   «άγγελος»,  για τους εξής λόγους:

Ο ένας αφορούσε στη φυσική ομορφιά και την ευπρέπεια  που χαριτώνονταν από την εσωτερική λάμψη της ακεραιότητας του βίου του και ο άλλος στο γεγονός πως ένας άγγελος Κυρίου επιβεβαίωνε ευθύς αμέσως την κάθε προφητεία του! Τη φωνή του αγγέλου άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, άξιοι και ανάξιοι, ενώ μπορούσαν να τον δουν μόνο οι πρώτοι.

Ο προφήτης Μαλαχίας άκμασε κατά την εποχή του Έσδρα, τετρακόσια χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και συγκαταλέγεται στους προφήτες του δεύτερου ναού (που έχτισε ο Ζοροβάβελ μετά την αιχμαλωσία): Αγγαίο και Ζαχαρία. Προφήτευσε λίγα χρόνια μετά από αυτούς, την έλευση του Μεσσία καθώς  και του Προφήτη Ηλία. Επίσης έλεγχε λαό και ιερατείο για τα πλημμελήματα τους, προτρέποντας τους προς διόρθωση.