Ο Άγιος Ιερομάρτυς Συμεών, επίσκοπος Ιεροσολύμων

27 Απριλίου 2014

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Συμεών αναδείχθηκε διάδοχος του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου (+ 62 μ.Χ.), μετά την κατα­στροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, το έτος 70 μ.Χ.

Κατά τον Ηγήσιππο ήταν υιός του Κλωπά, αδελφού του Ιωσήφ, και αδελφός του Ιούδα· κατ’ άλλη δε εκδοχή ήταν υιός του Ιωsymierosσήφ του Μνήστορος και αδελφός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Ενώ επισκόπευε στην Ιερουσαλήμ, επί αυτοκράτορος Τραϊα­νού (98-117 μ.Χ.), διαβλήθηκε από τους αιρετικούς στον ύπατο Αττικό για τον αποστολικό του ζήλο. Ο Συμεών κατηγορήθηκε όχι από Χριστιανούς αιρετικούς, αλλά από Ιουδαίους. Η κατηγορία περιλάμβανε δύο σκέλη· το ένα ήταν ότι καταγόταν από το γένος Δαβίδ και το άλλο ότι ήταν Χριστιανός. Αφού συνελήφθη, εβασανίσθηκε σκληρά και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε σταυρικό θάνατο, το έτος 107 μ.Χ., σε ηλικία εκατόν είκοσι ετών.

Στους  Παρισινούς Κώδικες ευρίσκεται Ακολουθία του Αγίου Συμεών, ποίημα του υμνογράφου Θεοφάνους.

(Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Απρίλιος, εκδ. Αποστ. Διακονία, σ. 309-310).