Απόστολος Βαρθολομαίος

11 Ιουνίου 2014

Ο μαθητής του Χριστού Βαρθολομαίος αναφέρεται με αυτό το όνομα στους Συνοπτικούς Ευαγγελιστές, αλλά ο Ιωάννης στο δικό του Ευαγγέλιο τον αναφέρει με το όνομα Ναθαναήλ. Σ’ αυτή τη διήγηση, εμφανίζεται ως καταγόμενος από την Κανά και επιστήθιος φίλος του Φιλίππου, ο οποίος και τον οδήγησε στον Διδάσκαλο, την προηγούμενη μέρα από το γνωστό γάμο στην πόλη αυτή. Όταν, μάλιστα, τον είδε ο Ιησούς, τον χαρακτήρισε ως έναν άδολο και γνήσιο Ισραηλίτη.

AgiosBartholomeos01

Το όνομα Βαρθολομαίος σημαίνει στα εβραϊκά «γιος του Θολομαίου», ενώ το Ναθαναήλ σημαίνει «Θεόδωρος». Υπάρχουν, βέβαια, και κάποιες μεμονωμένες απόψεις που διακρίνουν τα δύο πρόσωπα, αλλά φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί.

Ο Απόστολος Βαρθολομαίος κήρυξε σύμφωνα με ορισμένες παραδόσεις στην Αρμενία και τις Ινδίες. Στη μακρινή αυτή περιοχή φέρεται να συνέγραψε και Ευαγγέλιο, χάριν του κηρύγματός του. Τα σωζόμενα σήμερα ευαγγέλια που φέρουν το όνομά του είναι νόθα ή ψευδεπίγραφα αιρετικά (γνωστικά).