Η Αγία Μάρτυς Ακυλίνα

13 Ιουνίου 2014

Αυτή ήταν στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, κατά το έτος 298, καταγόμενη από την Βύβλο, πόλη της Παλαιστίνης, θυγατέρα ενός φημισμένου άρχοντα, ο οποίος λεγόταν Ευτόλμιος. Εβαπτίσθηκε από τον Επίσκοπο Ευθάλιο, όταν ήταν πέντε ετών. Όταν λοιπόν έφθασε στο δέκατο έτος της ηλικίας της, δίδασκε τις συνομήλικές της νέες, να απέχουν από την πλάνη των ειδώλων και να προ­στρέχουν στην πίστη του Χριστού. Οπότε για την αιτία αυτή συκοφαντήθηκε στον ανθύπατο Ουλοσιανό, από κάποιο Νικόδημο· και λοιπόν οδηγήθηκε μπροστά στον ηγεμόνα και, αφού ρωτήθηκε, ομολόγησε με θάρρος το όνομα του Χριστού. Γι’ αυτό την έδειραν δυνα­τά και σουβλιά πυρακτωμένα διαπέρασαν από τα αυτιά της, ώστε έ­βγαιναν από την μύτη της αίματα.

Πηγή:http://athirma.gr/

Πηγή:http://athirma.gr/

Έπειτα, αφού δέχθηκε την «διά ξίφους απόφαση», αποκεφαλίσθηκε και έτσι η μακάρια έλαβε από τον Κύριο τον αμάραντο του μαρτυρίου στέφανο.

Τελείται δε η Σύναξη και εορτή της στον μαρτυρικό της Ναό, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία, που λέγεται του Φιλόξενου, στο περιτείχισμα.

 
(Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής  τ. Ε΄, έκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη-Άγιον Όρος, σ. 267)