Ο ύμνος του αγίου Νεκταρίου: »Αγνή Παρθένε Δέσποινα»

7 Αυγούστου 2014

simon3

Η δεκαπεντασύλλαβος στίχος είναι η σημαντικότερη μορφή ποίησης στην εκκλησιαστική υμνογραφία. Οι παλαιότεροι θεομητορικοί ύμνοι σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο είναι τα τετράστικα κατ ΄αλφάβητον «Άνοιξον δέομαι αγνή  ταπεινά μου χείλη.., και Ανύμφευτε Θεονύμφευτε ουρανού και γης Κυρία.. τα οποία και μελοποιήθηκαν από τον Ματθαίο Βατοπαιδινό. Στα νεότερα χρόνια οι δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι του αγίου Νεκταρίου «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» μελοποιήθηκαν από Σιμωνοπετρίτες πατέρες, πρακτική που καταδεικνύει την συνέχεια της αγιορειτικής ψαλτικής παραδόσεως.