Το Άξιον εστίν στην ακολουθία αγιορείτικης τράπεζας

25 Σεπτεμβρίου 2014

p.damaskinos2

 

Ανέκαθεν η Εκκλησία τιμούσε και τιμά την Θεοτόκο Μαρία ως «τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Στην παράδοση μας για την Παναγία έχουν ανοικοδομηθή απειράριθμοι ναοί, Ιερές μονές, ησυχαστήρια και αυτό το Άγιον Όρος.

Οι αγιορείτες μοναχοί ημέρας και νυκτός δεν παύουν να υμνούν και να τιμούν το πρόσωπο της Θεοτόκου, διότι «πολλά ισχύει δέησις μητρός». Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι η Παναγία είναι ανώτερη από τον Θεό. Αποκαλείται από τους Πατέρες «η μετά Θεόν, θεός», θεός κατά χάριν και όχι κατά φύσιν, και δεν υποκαθιστά την μεσιτεία του Κυρίου Ιησού προς τον Θεό Πατέρα. Η Θεοτόκος καλείται Παναγία εν σχέσει με τους αγίους και τους ανθρώπους.

Στο Άγιον Όρος εκτός από την ψαλμώδηση του περίφημου μεγαλυναρίου «Άξιον εστίν» κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, είθισται να ψάλλεται και στην Τράπεζα ως ευχαριστία στην τροφό και έφορο του Αγίου Όρους.

Χορός αγιορειτών πατέρων ψάλουν το «Άξιον εστίν» του Χαραλάμπους Παπανικολάου σε ήχο πλ. δ΄στην τράπεζα της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.